Adresa
novamusHR01 s.r.o.
Nad Okrouhlíkem 2351/8
18200 Praha 8

Volejte prosím na:
+420 602 689 101

Kopfbilder

Změnové řízení není jen základem,
nýbrž součástí
samotné podstaty úspěšných IT projektů.

Kopfbilder

Jak vyvozujete kvalifikační požadavky z projektů
digitalizace HR procesů?

Kopfbilder

Odpovídají Vaše komunikační modely nárokům
digitalizačních projektů?

Změnová řízení

Změnové řízení je nezbytné pro úspěch digitalizačních projektů. Můžete těžit z našich zkušeností ze změnových řízení jak v národním tak mezinárodním měřítku. Nejprve s Vámi zanalyzujeme relevantní problematické oblasti, zohledníme různé úhly pohledu zúčastněných stran a z toho vyvodíme nezbytné změny a kvalifikační požadavky. Z našich úvah vypracujeme koncept individualizovaného změnového řízení, který umožní vyvodit správná opatření.

Osvědčené know-how – ve spolupráci s novamusHR01 úspěšně zvládnete provádět rozsáhlá změnová řízení


Zapojení

Cílené řízení zainteresovaných stran


Usnadnění akceptace

Interně i externě budujeme správnou a na zákazníka orientovanou komunikaci založenou na našich Best Practices.


Kvalifikace

Na základě požadavků vyvozujeme odpovídající potřebu školení a definujeme jejich obsah.

Výsledek našeho poradenství v rámci změnového řízení:

K aspektům, které ohrožují přijetí zamýšlených změn, přistoupíte vědomě, strukturovaně a plánovaně. Začleněním aktivního změnového řízení zapojíte všechny zúčastněné strany s maximální mírou transparentnosti. Tím urychlíte cestu k úspěšné realizaci projektu a zajistíte vyšší ochranu investic.Vertrauen Sie unseren Management- und Organisationsconsultants mit exzellenten Moderations-Know-How!

Kontaktujte nás bez závazku