Adresa
novamusHR01 s.r.o.
Nad Okrouhlíkem 2351/8
18200 Praha 8

Volejte prosím na:
+420 602 689 101

Kopfbilder

Máte pro budoucnost správnou koncepci
personálního rozvoje?

Kopfbilder

Jak lze propojit Váš model personálního rozvoje s
moderními technologiemi?

Kopfbilder

Znáte správná řešení jak cíleně realizovat Váš
model personálního rozvoje?

Talent management

Definujte společně s námi svůj koncept pro talent management. Moderní, interaktivní nábor, personální rozvoj založený na kompetencích nebo formy samoorganizovaného vzdělávání - spojujeme Vaše cíle s digitálním světem dnes a zítra. Jsme úzce propojeni se známými katedrami řízení lidských zdrojů a také s mnoha úspěšnými výrobci softwaru. V kombinaci s našimi zkušenostmi získáte na této cestě vždy nové podněty.

Koncepce talent managementu a její technické řešení s novamushr01 znamená:


Porozumění

Odvození požadavků na talent management z existující firemní / personální strategie na základě Best-Practice postupů.


Definice

Sestavení konceptu pro nábor, personální vývoj a vzdělávání z jednotlivých „článků procesního řetězce“. Hlavní cíl: využití maximálního stupně digitalizace procesů.


Rozhodnutí

Podpora při výběru systému a jeho pilotního nasazení.

Výsledek našeho poradenství v rámci talent managementu:

Vypracovali jste cílový koncept, který komplexně zohledňuje požadavky vaší společnosti v příslušných oblastech talent managementu. Koncepce talent managementu s novamusHR01 zohledňuje současný metodický vývoj v oblasti řízení lidských zdrojů a popisuje konkrétní způsoby, jak dosáhnout vysoké úrovně digitalizace. Obdržíte správné podklady pro fundovaný výběr vhodného poskytovatele softwarového řešení.

Kontaktujte nás bez závazku