Adresa
novamusHR01 s.r.o.
Nad Okrouhlíkem 2351/8
18200 Praha 8

Volejte prosím na:
+420 602 689 101

Kopfbilder

Máte již finální představu,
jak softwarově řešit
problematiku řízení lidských zdrojů?

Kopfbilder

Prodíráte se bohatou nabídkou softwarových
produktů pro HR, které jsou na trhu?

Kopfbilder

Znáte přidanou hodnotu, která může vyplynout z
projektů IT řešení vnitřních procesů?

Management consulting

NovamusHR01 nabízí systémově neutrální management consulting. Pomůžeme Vám navrhnout IT řešení pro oblast lidských zdrojů a vnitřních procesů a společně shromáždit potenciál nových technologií v oblasti HR. Jako zákazník novamusHR01 budete těžit z naší orientace v oblasti trhu s HR aplikacemi a z rozsáhlých praktických zkušeností s implementací takových řešení.

Základem našeho manažerského poradenství jsou zavedené a osvědčené metody. Konzultanti, kteří dlouhodobě pracují v oblasti lidských zdrojů, vycházejí z velkého množství praktických zkušeností z různých systémových oblastí. Na základě této odborné znalosti s Vámi vytvoříme model šitý na míru Vaší společnosti, mimo jiné za použití metodiky Design Thinking. 

Změňte zažitou praxi ve Vaší firmě a díky naší podpoře přejděte na novou formu jejího vedení!

Tři pilíře našeho manažerského poradenství jsou


Stanovení strategického cíle

Zaměříme se na Vaše aktuální problémy, spolu s Vámi vytvoříme základy strategie jejich řešení.


Upřesnění a návrh

Obsahový a procesní návrh zvolených aplikačních komponent, definice požadavků na software a organizaci - hlavní milník v naší společné projektové práci.


Vyhodnocení technických a organizačních řešení

Připravíme podklady pro rozhodnutí managementu včetně analýzy nákladů a přínosů na základě benchmarků a návrhu budoucích opatření.

Management consulting zaměřený na výsledky a sepjetí s praxí:

Společně s Vámi navrhneme Vaši strategii zavádění SW řešení HR a přeměníme ji na budoucí plán rozvoje pro HR-IT. Zahrnuje to též prováděcí plán a návrhy opatření a harmonogramů. Součástí výsledků naší práce jsou kromě podrobných vyhodnocení nákladů a přínosů také četné podklady pro rozhodování managementu.
Vykročte s námi do budoucnosti - od dialogu k celkovému konceptu SW řešení HR a transformace oblasti odpovídající za lidské zdroje!

Kontaktujte nás bez závazku