Adresa
novamusHR01 s.r.o.
Nad Okrouhlíkem 2351/8
18200 Praha 8

Volejte prosím na:
+420 602 689 101

Kopfbilder

Máte správný nástroj umožňující odpovídající
strategické plánování?

Kopfbilder

Zajistěte si transparentnost
personálních nákladů a to zcela!

Kopfbilder

Máte správné metriky pro strategické
plánování (KPI)?

HR Analytics

Díky rostoucí digitalizaci je na personálním specialistovi více než kdy jindy od obchodních partnerů vyžadováno poskytování správných, na faktech založených odpovědí na jejich otázky.

To znamená vytvoření vysoké úrovně transparentnosti a stanovení pro společnost správných strategických klíčových ukazatelů. Společně s Vámi vyvineme efektivní personální controlling šitý na míru Vaší společnosti, podrobné plánování osobních nákladů a moderní, strategicky orientované personální plánování.

HR Analytics s novamushr01 představuje:


Pečlivá katalogizace všech příslušných parametrů

Koncepce a zavedení systému výkaznictví šitého na míru Vaší společnosti se strategicky sladěnými KPI.


Vytvoření strategického personálního plánu s 10letým horizontem

Tímto způsobem dlouhodobě zajistíte cenné zdroje, které jsou ve společnosti lokalizované. S novamushr01 na společných workshopech s odbornými útvary vytvoříte modely kompetencí, které jsou k tomu zapotřebí.


Podrobné plánování osobních nákladů za účasti všech odpovědných osob

Při stanovování ročního rozpočtu volíme metodu zdola nahoru, abychom byli schopni v rámci průběžného plánování zohlednit jeho změny. Kvalifikované srovnání plánu a skutečnosti je při tom možné kdykoli.

Výsledek našeho poradenství a řešení v oblasti HR Analytics:

Ať už se jedná o klíčové výkonové ukazatele, plánování osobních nákladů nebo strategické personální plánování, obdržíte fundovaný komplexní nebo individualizovaný koncept HR Analytics. Profitujte z mnohaletých zkušeností našich konzultantů, kteří rozumí tomu, jak kombinovat koncepty personálního controllingu s technologií.

Kontaktujte nás bez závazku