Adresa
novamusHR01 s.r.o.
Nad Okrouhlíkem 2351/8
18200 Praha 8

Volejte prosím na:
+420 602 689 101

Kopfbilder

Od tradiční procesní orientace
k digitálně podporovanému zákaznickému
přístupu

Kopfbilder

Zvyšte svoji produktivitu
prostřednictvím digitální transformace

Kopfbilder

Zlepšete svoje personální procesy pomocí
strukturovaných a standardizovaných postupů

  • objevte svůj optimalizační potenciál

Procesní consulting

Kvalita Vašich procesů určuje efektivitu při poskytování služeb Vašim zákazníkům a od toho se odvíjí i jejich spokojenost.
Společně s Vámi popíšeme a zanalyzujeme Vaše personální procesy v průběhu životního cyklu zaměstnanců. Rozsah projektu při tom ve vztahu k hodnotovému řetězci lidských zdrojů definujeme extenzivně nebo selektivně. Důraz je vždy kladen na relevanci digitalizace procesů, možnosti jejich optimalizace a dle toho odvození potřebných IT projektů a vnitřní reorganizace. S námi se naučíte, jak cíleně proniknout do svých procesů a jak je převést do „chytré“ digitální podoby.
Společně odhalíme Quick Wins, vydefinujeme vhodné portfolio řešení a vhodného vlastníka procesu.

Základní prvky našeho procesního poradenství


Transfer znalostí

Školení účastníků projektu v oblasti analýzy, modelování a designu procesů.


Identifikace potenciálů

Nalezení Quick Wins systematickou analýzou HR procesů a vytvoření procesní mapy.


Remodelování procesů

V závislosti na požadavcích vymezení použití technologie, relevance změn a možných organizačních a provozních modelů, včetně rozvahy „Make or Buy“.

Výsledek našeho procesního poradenství v rámci životního cyklu zaměstnance:

Obdržíte koncept technologické reorganizace Vašich HR procesů a služeb. Tím položíte základy pro optimalizovanou strukturu vytváření přidané hodnoty v rámci HR ve vaší společnosti. Profitujte z našich návrhů na optimalizaci propojení mezi technologií a organizací.

Kontaktujte nás bez závazku